Riot Games đã chính thức tiết lộ rằng Mid-Season Invitational năm nay sẽ được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Busan. Khi…