Trở lại meta một lần nữa, Ezreal đang tìm thấy thành công ở cả xếp hạng đơn lẫn thi đấu chuyên nghiệp. Đây là hướng dẫn của chúng tôi về cách…