Có rất nhiều các thuật ngữ game mà những người mới chơi thường sẽ thấy những game thủ có kinh nghiệm hay trao đổi với nhau. Các bạn thì lại…