Huân chương Độc lập là gì? Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba là gì? Làm sao để được tặng?
Chuyện Trò Linh Tinh Là Gì

Huân chương Độc lập là gì? Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba là gì? Làm sao để được tặng?

Trong điều 36 có nêu rõ, huân chương Độc Lập được dành tặng cho cá nhân, tập thể đạt được những thành tích đặc biệt nhất định. Và để hiểu rõ hơn về huân chương này, hãy cùng Victory8 tìm hiểu xem huân chương này là gì, làm thế nào để được tặng nhé.

Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba là gì?

Huân chương Độc Lập là huân chương có thứ bậc cao thứ ba của nước Việt Nam, được đặt lần đầu theo Sắc lệnh số 58-SL ngày 06 tháng 06 năm 1947, đặt lần hai theo Luật Thi đua – Khen thưởng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003. Có 3 loại huân chương chính được phân chia theo hạng, trong đó bao gồm Hạng Nhất – Hạng Nhì – Hạng Ba.

Làm sao để được tặng?

Hạng Nhất: Huân chương Độc lập được trao cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực nhất định. Về tập thể, phải đạt được thành tích xuất sắc liên tục 5 năm, có quá trình xây dựng và phát triển 30 năm trở lên và đã nhận huân chương Hạng Nhì trước đó. Về tập thể nước ngoài, phải có thành tích xuất sắc với Nhà nước Việt Nam, được Nhà nước công nhận.

Huân chương Độc lập là gì? Huân chương Độc lập hạng nhất, nhì, ba là gì? Làm sao để được tặng?

Hạng Nhì: Huân chương Độc Lập được trao cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực nhất định. Về tập thể, phải đạt được thành tích xuất sắc liên tục 5 năm, có quá trình xây dựng và phát triển 25 năm trở lên và đã nhận huân chương Hạng Ba trước đó. Về tập thể nước ngoài, phải có thành tích xuất sắc với Nhà nước Việt Nam, được Nhà nước công nhận.

Hạng Ba: Huân chương Độc Lập được trao cho cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực nhất định. Về tập thể, phải đạt được thành tích xuất sắc liên tục 5 năm, có quá trình xây dựng và phát triển 20 năm trở lên và đã nhận huân chương Hạng Ba trước đó. Về tập thể nước ngoài, phải có thành tích xuất sắc với Nhà nước Việt Nam, được Nhà nước công nhận.

Mọi người có đang nằm trong những danh sách vừa nêu trên không, nếu có thì xin chúc mừng vì đã trở thành một trong những công dân có ích cho sự phát triển của nước nhà, cùng cố gắng hơn nữa nhé!

Post Comment