Huân chương Hồ Chí Minh là gì? Ý nghĩa ? Làm sao để được tặng?
Chuyện Trò Linh Tinh Là Gì

Huân chương Hồ Chí Minh là gì? Ý nghĩa ? Làm sao để được tặng?

Huân chương Hồ Chí Minh không chia hạng, cho nên đến nay đã có hơn 600 tập thể, cá nhân trong nước và hơn 50 tập thể cá nhân nước ngoài, vinh dự nhận được Huân chương này. Vậy Huân chương Hồ Chí Minh là gì? Ý nghĩa? Làm sao để được tặng, cùng Victory8 khám phá nhé.

Huân chương Hồ Chí Minh là gì? 

Huân chương Hồ Chí Minh là huân chương bậc cao thứ hai của Việt Nam, được đặt ra lần đầu dựa trên Sắc lệnh 58-SL vào ngày 6 tháng 6 năm 1947. Lần thứ hai dựa trên Luật Thi đua – Khen thưởng được ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Huân chương này chỉ dành tặng cho các tập thể lập được thành tích xuất sắc, tặng hoặc truy tặng các cá nhân có công lao lo lớn, với nhiều thành tích xuất sắc ở một số lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn học, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao hoặc các lĩnh vực khác. 

Huân chương Hồ Chí Minh là gì? Ý nghĩa ? Làm sao để được tặng?

Làm sao để được tặng?

Đối với cá nhân:

  • Là người tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1935 có công lao to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp của Đảng, của dân tộc.
  • Là người tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1945 có công lao to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp của Đảng, của dân tộc.
  • Là người tham gia 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ 1945 – 1975 có công lao to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp của Đảng, của dân tộc.
  • Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ từ 1954 – 1975 và thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc từ 30/4/1975 có công lao to lớn, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp của Đảng, của dân tộc.
  • Là người có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội, nghệ thuật, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, ngoại giao… được nhà nước công nhận.
  • Là người nước ngoài có công lao to lớn với dân tộc Việt Nam được nhà nước công nhận.

Đối với tập thể:

  • Là tập thể được tặng Huân chương Độc lập hạng nhất hoặc Huân chương Quân công hạng nhất.
  • Là tập thể có quá trình xây dựng và phát triển từ 35 hoặc 40 năm trở lên.
  • Là tập thể đạt thành tích xuất sắc liên tục từ 5 năm trở lên, có 3 lần nhận cờ thi đua của chính phủ hoặc bằng khen của thủ tướng.
  • Là tập thể nước ngoài có công lao to lớn với dân tộc Việt Nam được nhà nước công nhận.

Đó là toàn bộ thông tin liên quan đến Huân chương Hồ Chí Minh, hy vọng những thông tin trên sẽ bổ ích với mọi người.

Post Comment