Huân chương sao vàng là gì? Ý nghĩa ? Làm sao để được tặng?
Chuyện Trò Linh Tinh Là Gì

Huân chương sao vàng là gì? Ý nghĩa ? Làm sao để được tặng?

Có bao giờ mọi người thắc mắc rằng Huân chương Sao Vàng là gì? Ý nghĩa ? Làm sao để được tặng chưa. Nếu có cùng câu hỏi này, hay đơn giản là muốn biết rõ hơn về Luật Thi đua – Khen thưởng ở nước ta thì đây chính là lúc, Victory8 giúp mọi người tìm hiểu thông tin này rồi đấy.

Huân chương Sao Vàng là gì?

Huân chương Sao Vàng là huân chương cao quý nhất của nước Việt Nam, được đặt ra lần đầu dựa trên sắc lệnh 58/SL vào ngày 6 tháng 6 năm 1947 của Chủ tịch nước Việt Nam, đặt ra lần hai theo Luật Thi đua – Khen thưởng ban hành vào ngày 26 tháng 11 năm 2003.

Huân chương sao vàng là gì? Ý nghĩa ? Làm sao để được tặng?

Ý nghĩa của huân chương Sao Vàng đó chính là để tặng hoặc truy tặng cho những cá nhân có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc và tặng cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Huân chương này không chia hạng, thẩm quyền tặng, truy tặng đều do Chủ tịch nước là người quyết định.

Làm sao để được tặng?

Để được tặng huân chương Sao Vàng, cá nhân hoặc tập thể phải đạt được những tiêu chuẩn sau.

Về cá nhân: 

  • Là người tham gia cách mạng từ năm 1935 về trước hoặc trước năm 1945, có công lao to lớn. 
  • Người có quá trình tham gia liên tục trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, có công lao to lớn và đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.
  • Người có quá trình công tác liên tục từ kháng chiến chống Mỹ và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc có công lao to lớn, không phạm khuyết điểm lớn.
  • Người có công lao to lớn, có công trình, tác phẩm đặc biệt xuất sắc, tác động sâu rộng, tạo ra chuyển biến tích cực thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh được nhà nước thừa nhận.
  • Nguyên thủ nước ngoài có công lao to lớn với dân tộc Việt Nam, được nhà nước thừa nhận, tôn vinh.

Huân chương sao vàng là gì? Ý nghĩa ? Làm sao để được tặng?

Về tập thể:

  • Đã được trao thưởng huân chương Hồ Chí Minh.
  • Có quá trình xây dựng và phát triển từ 45 năm trở lên.
  • Có thành tích xuất sắc liên tục từ 10 năm trở lên trước thời điểm đề nghị, trong thời gian đó phải có 5 lần nhận cờ thi đua của Chính phủ hoặc bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
  • Tập thể người nước ngoài có công lao to lớn với dân tộc Việt Nam, được nhà nước thừa nhận.

Mọi người đang là cá nhân, tập thể đang hướng đến phần khen thưởng vinh dự này, thì chắc có lẽ những thông tin trên ít nhiều sẽ giúp ích cho mọi người khá nhiều đấy.

Post Comment