Huân chương Chiến công là gì? Huân chương Quân công hạng nhất, nhì, ba là gì? Làm sao để được tặng?
Là Gì

Huân chương Chiến công là gì? Huân chương Quân công hạng nhất, nhì, ba là gì? Làm sao để được tặng?

Huân chương Chiến công là gì, được dành để tặng, truy tặng dành cho cá nhân hay tổ chức nào. Muốn biết được điều này, hãy để Victory8 giải thích tất tần tật những điều liên quan đến Huân chương này nhé.

Huân chương Chiến công là gì?

Huân chương Chiến công là loại Huân chương của Nhà nước Việt Nam, được đặt ra theo Sắc lệnh 50-SL ngày 15 tháng 5 năm 1947 của Chủ tịch nước. Đặt ra lần hai dựa trên Luật Thi đua – Khen thưởng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003. Huân chương này còn có tên gọi khác là Huân chương Chiến sĩ trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1946 – 1954).

Loại Huân chương này được phân biệt dựa trên số sao được đính trên dải và cuống của Huân chương, theo đó Hạng nhất có 3 sao, Hạng nhì có 2 sao và Hạng ba có 1 sao. Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương sẽ do đích thân Chủ tịch nước quyết định.

Advertisement

Huân chương Chiến công là gì? Huân chương Quân công hạng nhất, nhì, ba là gì? Làm sao để được tặng?

Làm sao để được tặng?

Tặng hoặc truy tặng đơn vị, cá nhân trong Lực lượng vũ trang lập được chiến công trong công nghiệp xây dựng lực lượng, củng cố quốc phòng. Cụ thể:

1: Đối với cá nhân:

  • Lập được chiến công đặc biệt trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, không vi phạm khuyết điểm lớn.
  • Sáng tạo, đạt hiệu quả tốt trong quá trình phục vụ, chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy…
  • Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quốc và được Nhà nước công nhận.

2: Đối với tập thể:

  • Lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Nội bộ đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.
  • Trung thành với tổ quốc, dũng cảm, sáng tạo đạt hiệu quả tốt trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ chủ quyền an ninh quốc gia hoặc tấn công tội phạm.
  • Thành tích đạt được có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong toàn quân khu, quân chủng, quân đoàn, tổng cục, được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

Đó là toàn bộ thông tin liên quan đến Huân chương Chiến công mà Victory8 muốn truyền đạt đến mọi người.