Huy chương Quân giải phóng Việt Nam là gì? Ý nghĩa? Làm sao để được tặng?
Là Gì

Huy chương Quân giải phóng Việt Nam là gì? Ý nghĩa? Làm sao để được tặng?

Bậc trên có Huy chương Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bậc dưới lại có Huy chương Kháng chiến, vậy ở giữa sẽ là Huy chương nào? Theo tìm hiểu của Victory8, đó đích thị là Huy chương Quân giải phóng Việt Nam, loại Huy chương sẽ được tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay.

Huy chương Quân giải phóng Việt Nam là gì? Ý nghĩa? 

Huy chương Quân giải phóng Việt Nam là một trong những Huy chương của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), được đặt dựa trên Sắc lệnh số 52-SL ngày 2 tháng 2 năm 1958 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo Luật Thi đua – Khen thưởng được ban hành vào năm 2003, Huy chương này đã bị loại bỏ ra khỏi danh sách trong bậc khen thưởng của nước ta.

Khi còn hiệu lực, loại Huy chương này không chia hạng, thẩm quyền tặng hoặc truy tặng Huy chương ngoài quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì không có cá nhân tập thể nào, có thể quyết định được vấn đề này.

Advertisement

Huy chương Quân giải phóng Việt Nam là gì? Ý nghĩa? Làm sao để được tặng?

Làm sao để được tặng?

Quân nhân có công lao xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chiến đấu anh dũng trong thời kỳ trước Cách mạng tháng 8/1945 và có thành tích dưới mức tiêu chuẩn thưởng Huân chương Quân giải phóng hạng Ba. Tính đến thời điểm hiện tại, Huy chương này chưa từng được tặng hoặc truy tặng cho bất kỳ quân nhân nào.

Đó là những thông tin liên quan đến Huy chương Quân giải phóng mà Victory8 muốn chia sẻ đến mọi người, hy vọng những thông tin này sẽ giúp mọi người có thêm hiểu biết về Huy chương của đất nước Việt Nam.